dilsiz-ağızsız

bax dilsiz 2-ci mənada. . . Dilsiz-ağızsız, fəqir və yazıq anaların südünü əmən balalardan qorxaq, aciz və bacarıqsız nəsil əmələ gələcəkdir. F. K.. Hər kəs <Ənisəni> dilsiz-ağızsız, bacarıqsız bir talibə zənn edirdi. S. H.. // İs. mənasında. Belə hərc-mərclikdə onun kimi dilsiz-ağızsızlar tələfə gedə bilərlər. S. S. A.. // zərf Səssizcə, dinmədən, danışmadan, susaraq. Lal Hüseyn yenə dilsiz-ağızsız oturub kirpik çalmadan baxırdı. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • ağızsız — sif. 1. Ağzı olmayan (bax ağız 1 2 və 5 ci mənalarda). 2. Küt, kəsərsiz (silah və s.). 3. məc. dan. Dilsiz ağızsız, sözü keçməyən, sözü kəsərsiz; aciz, məzlum, fağır, cəsarətsiz. O, çox ağızsız adamdır. Adam bu qədər ağızsız olmaz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əbsəm — ə. dilsiz, lal; dilsiz ağızsız …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bizəban — f. 1) dilsiz, lal; 2) dilsiz ağızsız; 3) susan, danışmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • lalıx-malıx — (Gəncə) dilsiz ağızsız. – Çox lalıx malıx uşaxdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • zəbanbəstə — f. .8 «dili bağlı» 1) m. yaxşı danışa bilməyən; dilsiz ağızsız; 2) m. heyvan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ana — is. 1. Övladı olan qadın. Ana məhəbbəti. Mehriban ana. Bütün qədim şairlər analarının südü ilə yoğrulmuş dildə yazırdılar. – Anasına bax, qızını al. (Məsəl). <Zeynəb:> Eh, Dilrüba, sən özün də ana olacaqsan. M. S. O.. Gəlinin sözləri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lalıq-malıq — sif. dan. Dilsiz ağızsız, sözünü, fikrini başa sala bilməyən. Lalıqmalıq uşaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məzlum — sif. və is. <ər.> 1. Zülm çəkmiş, zülm olunmuş, zülmə məruz qalmış, zülm altında olan (zalım əksi). Məzlum xalq. Məzlum adam. – Məzlumların göz yaşı dərya olacaqmış; Dəryaları, ümmanları neylərdin, ilahi?! M. Ə. S.. Ölümlərin pəncəsində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xırda-para — sif. 1. Xırda, kiçik. Köç vaxtı, özün bilirsən ki, xırda para şeylər çox olur və tərəkəmə əhlində də insaf olmaz, əlinə hər nə gəlsə, ağırlığına, yüngüllüyünə baxmayıb, atır dilsiz ağızsız heyvanın üstə. . F. K.. <Hacı Novruz:> Xırda para… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.